Upozornenie! Obsah týchto stránok je dočasný. Na novom webe sa pracuje.
 
Spájame myšlienky, ľudí, aktivity.

Sú tri cesty k získaniu múdrosti.

Prvá je cesta skúseností, tá je najťažšia.

Druhá cesta je napodobňovanie.

To je cesta najľahšia.

Tretia cesta je cestou premýšľania.

Tá je najušľachtilejšia.

Konfucius

 

Nadácia POLIS  bola založená v roku 2008 a každoročne organizuje stretnutia s mienkotvornými osobnosťami, ktorí vďaka svojmu ľudskému a profesijnému kreditu dokázali v svojom živote neobyčajné veci. Stretnutia majú prispieť k prehĺbeniu úcty k ľuďom a k životu. Osobný príklad a osobné výpovede sú najlepším motivačným faktorom predovšetkým pre mladú generáciu. 


Projekt je realizovaný formou pódiových diskusií a multimediálnych prezentácií so širokou mediálnou podporou. V publiku sa stretávajú všetky vekové kategórie, projekt vytvára priestor aj pre medzigeneračný dialóg prítomných troch generácii s cieľom odovzdať posolstvá, skúsenosti a emócie v kontexte rôznych vplyvov doby, výchovy a spoločensko-politického diania.


Ďalším rozmerom projektu je jeho celospoločenský dosah - stretnutia profesijných autorít zo Slovenska i zahraničia umožňujú šírenie intelektuálnych a ľudských odkazov aj mimo hlavné mesto, zvyšuje sa tým duchovná sila, kultúrna a mentálna úroveň krajiny. Pozvané osobnosti pokrývajú mnohé oblasti spoločenského života. Hosťami tém bývajú uznávané osobnosti z rôznych oblastí spoločenského života zo Slovenska i zahraničia, známe i zo slovenských médií. 

 
Najbližšie v Nadácii POLIS...

streda 28. novembra 2012 o 17.00 hod
Neviditeľné deti
Podrobnejší program nájdete v záložke Aktuálna akcia

Nájdete nás aj na:

www.facebook.com/nadaciapolis