Obsah stránok je dočasný. Pripravujeme nové stránky. Ďakujeme vám za pochopenie.Kontakt:
NADÁCIA POLIS ŽILINA

Mariánske námestie 31

010 01 Žilina

 

tel.: +421 905 409 384

e-mail: kancelaria@nadaciapolis.sk 

  

Aktuality:
www.facebook.com/nadaciapolis

www.youtube.com/nadaciapolis  

 

 2% - údaje potrebné na vyplnenie tlačív:
názov: NADÁCIA POLIS ŽILINA

sídlo: Mariánske námestie 31, 010 01 Žilina

IČO: 42390931

právna forma: nadácia

 

Ďalšie údaje:
DIČ:
2024172216

IBAN: SK88 1100 0000 0029 4246 4238

SWIFT: TATRSKBX

zápis: register nadácií na MV SR,  číslo č. 203/Na-2002/1102